Воблеры Lucky Craft Malas

Воблер Lucky Craft Malas #0004 Ayu 694
Воблер Lucky Craft Malas #0218 White Bass 698
Воблер Lucky Craft Malas #0219 Black Bass 699
Воблер Lucky Craft Malas #0221 Kansai Tiger 701
Воблер Lucky Craft Malas #0286 Blue Tiger 719
Воблер Lucky Craft Malas #0570 Jorkar 721
Воблер Lucky Craft Malas #077 Original Tennessee Shad 505
Воблер Lucky Craft Malas #098 Mat Chart 506
Воблер Lucky Craft Malas #194 JP Mat Tiger 040
Воблер Lucky Craft Malas #220 Impact Yellow 508
Воблер Lucky Craft Malas #245 Mat Tiger 509
Воблер Lucky Craft Malas #251 Nishiki 510
Воблер Lucky Craft Malas #289 Flog 513
Воблер Lucky Craft Malas #884 Aurora Gold Northertn Perch 514