Воблеры Lucky Craft Malas

Воблер Lucky Craft Malas #0006 Black Gold 695
Воблер Lucky Craft Malas #0210 Ghost Blue Gill 697
Воблер Lucky Craft Malas #0218 White Bass 698
Воблер Lucky Craft Malas #0219 Black Bass 699
Воблер Lucky Craft Malas #0221 Kansai Tiger 701
Воблер Lucky Craft Malas #0286 Blue Tiger 719
Воблер Lucky Craft Malas #077 Original Tennessee Shad 505
Воблер Lucky Craft Malas #194 JP Mat Tiger 040
Воблер Lucky Craft Malas #220 Impact Yellow 508
Воблер Lucky Craft Malas #245 Mat Tiger 509
Воблер Lucky Craft Malas #884 Aurora Gold Northertn Perch 514