Блесна DUO

Блесна DUO TETRA WORKS JIG 3G #PJA0101 Zebra Glow
Блесна DUO TETRA WORKS JIG 5G #PJA0101 Zebra Glow
Блесна DUO TETRA WORKS JIG 7G #PHA0026 Red Gold
Блесна DUO TETRA WORKS JIG 7G #PJA0045 Pink Gold Zebra Glow
Блесна DUO TETRA WORKS JIG 7G #PJA0101 Zebra Glow
Блесна DUO TETRA WORKS JIG 7G #PJA0210 Shirasu