Воблеры WAKE JIVE 50 F

Воблер WAKE JIVE 5cm #FLASH HERRING 156
Воблер WAKE JIVE 5cm #FRENCH HERRING 154
Воблер WAKE JIVE 5cm #GREEN MINNOW 430
Воблер WAKE JIVE 5cm #POWER PERCH 147
Воблер WAKE JIVE 5cm #RAINBOW FRY 037
Воблер WAKE JIVE 5cm #WILD TIGER 747