Воблеры WAKE JIVE 125 F

Воблер WAKE JIVE 125F #FLASH HERRING 156
Воблер WAKE JIVE 125F #FRENCH HERRING 154
Воблер WAKE JIVE 125F #GREEN MINNOW 430
Воблер WAKE JIVE 125F #RAINBOW FRY 037
Воблер WAKE JIVE 125F #WILD TIGER 747