Воблер Jackall TN70 Trigon

Воблер Jackall TN70 Trigon #SK Dark Thander
Воблер Jackall TN70 Trigon #NH Red Tiger
Воблер Jackall TN70 Trigon #Dragon Fruit Mat Tiger
Воблер Jackall TN70 Trigon #Hot Tiger
Воблер Jackall TN70 Trigon #TH Hot Orange