Силикон REINS Rockvib Shad 3.0"

Силикон Reins Rockvib Shad 3" #012 Junebug
Силикон Reins Rockvib Shad 3" #020 Yoshinobori SP
Силикон Reins Rockvib Shad 3" #129 Glow Chart Silver
Силикон Reins Rockvib Shad 3" #411 Seabug
Силикон Reins Rockvib Shad 3" #416 Glow Pearl Chart
Силикон Reins Rockvib Shad 3" #B06 Ayu
Силикон Reins Rockvib Shad 3" #B15 Dynamite Shad
Силикон Reins Rockvib Shad 3" #B20 Tomato Craw
Силикон Reins Rockvib Shad 3" #U004 UV Shad