Силикон REINS Rockvib Shad 2.0"

Силикон Reins Rockvib Shad 2" #020 Yoshinobori SP
Силикон Reins Rockvib Shad 2" #129 Glow Chart Silver
Силикон Reins Rockvib Shad 2" #152 Super Glow All Stars
Силикон Reins Rockvib Shad 2" #211 UV Pearl Candy
Силикон Reins Rockvib Shad 2" #321 Gold Legend
Силикон Reins Rockvib Shad 2" #411 Seabug
Силикон Reins Rockvib Shad 2" #B06 Ayu
Силикон Reins Rockvib Shad 2" #U003 UV Sculpin