Силикон FishUp U-Shad 4.0''

Силикон FishUp U-Shad 4.0'' #015 - Violet/Blue
Силикон FishUp U-Shad 4.0'' #016 - Lox/Green & Black
Силикон FishUp U-Shad 4.0'' #017 - Motor Oil Pepper
Силикон FishUp U-Shad 4.0'' #036 - Caramel/Green & Black
Силикон FishUp U-Shad 4.0'' #042 - Watermelon Seed
Силикон FishUp U-Shad 4.0'' #057 - Bluegill
Силикон FishUp U-Shad 4.0'' #074 - Green Pumpkin Seed
Силикон FishUp U-Shad 4.0'' #081 - Pearl