Силикон FishUp U-Shad 3.5''

Силикон FishUp U-Shad 3.5'' (8шт) #014 - Violet/Blue
Силикон FishUp U-Shad 3.5'' (8шт) #017 - Motor Oil Pepper
Силикон FishUp U-Shad 3.5'' (8шт) #026 - Flo Chartreuse/Green
Силикон FishUp U-Shad 3.5'' (8шт) #036 - Caramel/Green & Black
Силикон FishUp U-Shad 3.5'' (8шт) #042 - Watermelon Seed
Силикон FishUp U-Shad 3.5'' (8шт) #043 - Watermelon Brown/Black
Силикон FishUp U-Shad 3.5'' (8шт) #045 - Green Pumpkin/Red & Black
Силикон FishUp U-Shad 3.5'' (8шт) #046 - Lemon
Силикон FishUp U-Shad 3.5'' (8шт) #049 - Orange Pumpkin/Black
Силикон FishUp U-Shad 3.5'' (8шт) #050 - Green Pumpkin Brown/Red & Purple
Силикон FishUp U-Shad 3.5'' (8шт) #055 - Chartreuse/Black
Силикон FishUp U-Shad 3.5'' (8шт) #060 - Dark Violet/Peacock & Silver
Силикон FishUp U-Shad 3.5'' (8шт) #074 - Green Pumpkin Seed
Силикон FishUp U-Shad 3.5'' (8шт) #081 - Pearl