Силикон FishUp Tanta 2.0"

Силикон FishUp Tanta 2.0" (9шт) #009 - White
Силикон FishUp Tanta 2.0" (9шт) #012 - Chaos
Силикон FishUp Tanta 2.0" (9шт) #017 - Motor Oil Pepper
Силикон FishUp Tanta 2.0" (9шт) #043 - Watermelon Brown/Red
Силикон FishUp Tanta 2.0" (9шт) #045 - Green Pumpkin/Red & Black
Силикон FishUp Tanta 2.0" (9шт) #048 - Bubble Gum
Силикон FishUp Tanta 2.0" (9шт) #049 - Orange Pumpkin/Black
Силикон FishUp Tanta 2.0" (9шт) #050 - Green Pumpkin Brown/Black
Силикон FishUp Tanta 2.0" (9шт) #055 - Chartreuse/Black
Силикон FishUp Tanta 2.0" (9шт) #057 - Bluegill
Силикон FishUp Tanta 2.0" (9шт) #074 - Green Pumpkin Seed
Силикон FishUp Tanta 2.0" (9шт) #081 - Pearl
Силикон FishUp Tanta 2.0" (9шт) #102 - Mustard Yellow
Силикон FishUp Tanta 2.0" (9шт) #104 - Coffee Milk
Силикон FishUp Tanta 2.0" (9шт) #105 - Apple Green
Силикон FishUp Tanta 2.0" (9шт) #107 - Orange
Силикон FishUp Tanta 2.0" (9шт) #108 - Cheese
Силикон FishUp Tanta 2.0" (9шт) #112 - Hot Pink
Силикон FishUp Tanta 2.0" (9шт) #113 - Hot Orange
Силикон FishUp Tanta 2.0" (9шт) #131 - White/Hot Chartreuse
Силикон FishUp Tanta 2.0" (9шт) #132 - White/Bubble Gum
Силикон FishUp Tanta 2.0" (9шт) #133 - Bubble Gum/Hot Chartreuse
Силикон FishUp Tanta 2.0" (9шт) #134 - Cheese/White
Силикон FishUp Tanta 2.0" (9шт) #135 - Cheese/Hot Orange
Силикон FishUp Tanta 2.0" (9шт) #136 - Cheese/Coffee Milk
Силикон FishUp Tanta 2.0" (9шт) #137 - Coffee Milk/Light Olive
Силикон FishUp Tanta 2.0" (9шт) #138 - Coffee Milk/Earthworm
Силикон FishUp Tanta 2.0" (9шт) #139 - Earthworm/Hot Pink
Силикон FishUp Tanta 2.0" (9шт) #140 - Dark Olive/White