Силикон FishUp Tanta 1.0"

Силикон FishUp Tanta 1.0" (12шт) #012 - Chaos
Силикон FishUp Tanta 1.0" (12шт) #014 - Violet/Blue
Силикон FishUp Tanta 1.0" (12шт) #017 - Motor Oil Pepper
Силикон FishUp Tanta 1.0" (12шт) #026 - Flo Chartreuse/Green
Силикон FishUp Tanta 1.0" (12шт) #042 - Watermelon Seed
Силикон FishUp Tanta 1.0" (12шт) #043 - Watermelon Brown/Red
Силикон FishUp Tanta 1.0" (12шт) #045 - Green Pumpkin/Red & Black
Силикон FishUp Tanta 1.0" (12шт) #050 - Green Pumpkin Brown/Black
Силикон FishUp Tanta 1.0" (12шт) #057 - Bluegill
Силикон FishUp Tanta 1.0" (12шт) #074 - Green Pumpkin Seed