Силикон FishUp Real Craw 2.0"

Силикон FishUp Real Craw 2.0" (7шт) #012 - Chaos
Силикон FishUp Real Craw 2.0" (7шт) #014 - Violet/Blue
Силикон FishUp Real Craw 2.0" (7шт) #016 - Lox/Green & Black
Силикон FishUp Real Craw 2.0" (7шт) #017 - Motor Oil Pepper
Силикон FishUp Real Craw 2.0" (7шт) #026 - Flo Chartreuse/Green
Силикон FishUp Real Craw 2.0" (7шт) #036 - Caramel/Green & Black
Силикон FishUp Real Craw 2.0" (7шт) #042 - Watermelon Seed
Силикон FishUp Real Craw 2.0" (7шт) #043 - Watermelon Brown/Red
Силикон FishUp Real Craw 2.0" (7шт) #045 - Green Pumpkin/Red & Black
Силикон FishUp Real Craw 2.0" (7шт) #050 - Green Pumpkin Brown/Black
Силикон FishUp Real Craw 2.0" (7шт) #055 - Chartreuse/Black
Силикон FishUp Real Craw 2.0" (7шт) #057 - Bluegill
Силикон FishUp Real Craw 2.0" (7шт) #060 - Dark Violet/Peacock & Silver
Силикон FishUp Real Craw 2.0" (7шт) #074 - Green Pumpkin Seed