Силикон FishUp Flit 4.0"

Силикон FishUp Flit 4.0" (7шт) #012 - Chaos
Силикон FishUp Flit 4.0" (7шт) #015 - Violet/Blue
Силикон FishUp Flit 4.0" (7шт) #016 - Lox/Green & Black
Силикон FishUp Flit 4.0" (7шт) #026 - Flo Chartreuse/Green
Силикон FishUp Flit 4.0" (7шт) #036 - Caramel/Green & Black
Силикон FishUp Flit 4.0" (7шт) #042 - Watermelon Seed
Силикон FishUp Flit 4.0" (7шт) #043 - Watermelon Brown/Red
Силикон FishUp Flit 4.0" (7шт) #045 - Green Pumpkin/Red & Black
Силикон FishUp Flit 4.0" (7шт) #048 - Bubble Gum
Силикон FishUp Flit 4.0" (7шт) #049 - Orange Pumpkin/Black
Силикон FishUp Flit 4.0" (7шт) #050 - Green Pumpkin Brown/Black
Силикон FishUp Flit 4.0" (7шт) #055 - Chartreuse/Black
Силикон FishUp Flit 4.0" (7шт) #057 - Bluegill
Силикон FishUp Flit 4.0" (7шт) #060 - Dark Violet
Силикон FishUp Flit 4.0" (7шт) #074 - Green Pumpkin Seed
Силикон FishUp Flit 4.0" (7шт) #081 - Pearl