Шнур Pontoon 21 Exteer J.S. (New) флюор.желт.

Шнур Pontoon 21 Exteer новая, J.S. 100m #0.5/0.117mm 3.5kg/7.5lb (жёлтый)
Шнур Pontoon 21 Exteer новая, J.S. 100m #1.2/0.185mm 7.2kg/15.5lb (жёлтый)
Шнур Pontoon 21 Exteer новая, J.S. 100m #2.0/0.235mm 12.0kg/26lb (жёлтый)