Леска Sunline Siglon V NEW 100м

Леска Sunline Siglon V NEW 100m #0.6/0.128mm
Леска Sunline Siglon V NEW 100m #3.0/0.285mm
Леска Sunline Siglon V NEW 100m #3.5/0.310mm
Леска Sunline Siglon V NEW 100m #6.0/0.405mm