Флюорокарбон Sunline EGI LEADER FC HARD

Флюорокарбон Sunline EGI LEADER FC HARD 30м #0,205мм (3 kg.)
Флюорокарбон Sunline EGI LEADER FC HARD 30м #0,220мм (3.5 kg.)
Флюорокарбон Sunline EGI LEADER FC HARD 30м #0,235мм (4 kg.)
Флюорокарбон Sunline EGI LEADER FC HARD 30м #0,248мм (4.5 kg.)
Флюорокарбон Sunline EGI LEADER FC HARD 30м #0,260мм (5 kg.)
Флюорокарбон Sunline EGI LEADER FC HARD 30м #0,285мм (6 kg.)
Флюорокарбон Sunline EGI LEADER FC HARD 30м #0,310мм (7 kg.)