Блесна SV Fishing Koketka Area Hook 2.0гр (25мм)

Блесна SV Fishing Koketka Area Hook 2.0 гр (безбородый) #FL02
Блесна SV Fishing Koketka Area Hook 2.0 гр (безбородый) #FL03
Блесна SV Fishing Koketka Area Hook 2.0 гр (безбородый) #FL04
Блесна SV Fishing Koketka Area Hook 2.0 гр (безбородый) #FL05
Блесна SV Fishing Koketka Area Hook 2.0 гр (безбородый) #FL06
Блесна SV Fishing Koketka Area Hook 2.0 гр (безбородый) #FL07
Блесна SV Fishing Koketka Area Hook 2.0 гр (безбородый) #FL08
Блесна SV Fishing Koketka Area Hook 2.0 гр (безбородый) #FL09
Блесна SV Fishing Koketka Area Hook 2.0 гр (безбородый) #FL10
Блесна SV Fishing Koketka Area Hook 2.0 гр (безбородый) #FL13
Блесна SV Fishing Koketka Area Hook 2.0 гр (безбородый) #FL19
Блесна SV Fishing Koketka Area Hook 2.0 гр (безбородый) #FL20
Блесна SV Fishing Koketka Area Hook 2.0 гр (безбородый) #FL21
Блесна SV Fishing Koketka Area Hook 2.0 гр (безбородый) #FL22
Блесна SV Fishing Koketka Area Hook 2.0 гр (безбородый) #FL24
Блесна SV Fishing Koketka Area Hook 2.0 гр (безбородый) #NC02
Блесна SV Fishing Koketka Area Hook 2.0 гр (безбородый) #NC03
Блесна SV Fishing Koketka Area Hook 2.0 гр (безбородый) #NC06
Блесна SV Fishing Koketka Area Hook 2.0 гр (безбородый) #PS12
Блесна SV Fishing Koketka Area Hook 2.0 гр (безбородый) #PS18