Вершинка Favorite Arena Stream

Вершинка Favorite Arena Stream TIP ARNS-602UL 1.8m 2-7g 2-5lb Mod-Fast
Вершинка Favorite Arena Stream TIP ARNS-662UL 1.98m 3-10g 3-6lb Mod-Fast