Катушка Daiwa 20 Laguna LT

Катушка Daiwa 20 Laguna LT 3000-C
Катушка Daiwa 20 Laguna LT 4000-C