Катушка Daiwa 20 Laguna LT

Катушка Daiwa 20 Laguna LT 2000
Катушка Daiwa 20 Laguna LT 2500