Блесна Smith Niakis 70mm12g

Блесна Smith Niakis 70mm 12g 02
Блесна Smith Niakis 70mm 12g 05
Блесна Smith Niakis 70mm 12g 07
Блесна Smith Niakis 70mm 12g 08
Блесна Smith Niakis 70mm 12g 13
Блесна Smith Niakis 70mm 12g 14