Блесна EVERGREEN ECO D ZONE TG 3/8DW (10.6гр)

Блесна EVERGREEN ECO D ZONE TG 3/8DW #01 AYU (F/R: GOLD)
Блесна EVERGREEN ECO D ZONE TG 3/8DW #05 WAKASAGI (F/R: SILVER)
Блесна EVERGREEN ECO D ZONE TG 3/8DW #07 BLUE GILL (F/R: GUN METAL)
Блесна EVERGREEN ECO D ZONE TG 3/8DW #09 GOLD RUSH (F/R: GOLD)
Блесна EVERGREEN ECO D ZONE TG 3/8DW #12 SUPER BLACK (F/R: GUN METAL)
Блесна EVERGREEN ECO D ZONE TG 3/8DW #27 CHART SHAD (F/R: FRONT CHART SILVER, REVERSE WHITE)