Блесна EVERGREEN ECO D ZONE TG 1/2DW (14.2гр)

Блесна EVERGREEN ECO D ZONE TG 1/2DW #01 AYU (F/R: GOLD)
Блесна EVERGREEN ECO D ZONE TG 1/2DW #02 WHITE CHART (F/R:WHITE)
Блесна EVERGREEN ECO D ZONE TG 1/2DW #03 HASU (F/R: SILVER)
Блесна EVERGREEN ECO D ZONE TG 1/2DW #04 SUPER WHITE (F/R: FRONT SILVER, REVERSE WHITE)
Блесна EVERGREEN ECO D ZONE TG 1/2DW #05 WAKASAGI (F/R: SILVER)
Блесна EVERGREEN ECO D ZONE TG 1/2DW #06 HOT TIGER (F/R: GOLD)
Блесна EVERGREEN ECO D ZONE TG 1/2DW #07 BLUE GILL (F/R: GUN METAL)
Блесна EVERGREEN ECO D ZONE TG 1/2DW #09 GOLD RUSH (F/R: GOLD)
Блесна EVERGREEN ECO D ZONE TG 1/2DW #11 SUPER CHAR T(F/R:CHART)
Блесна EVERGREEN ECO D ZONE TG 1/2DW #12 SUPER BLACK (F/R: GUN METAL)
Блесна EVERGREEN ECO D ZONE TG 1/2DW #27 CHART SHAD (F/R: FRONT CHART SILVER, REVERSE WHITE)