Воблер Duel Hardcore Shad 75

  Воблер Duel (F966) Hardcore Shad 75SP цвет GSAY
  Воблер Duel (F966) Hardcore Shad 75SP цвет HAT
  Воблер Duel (F966) Hardcore Shad 75SP цвет HAY
  Воблер Duel (F966) Hardcore Shad 75SP цвет HCLP
  Воблер Duel (F966) Hardcore Shad 75SP цвет HGBL
  Воблер Duel (F966) Hardcore Shad 75SP цвет HSH
  Воблер Duel (F966) Hardcore Shad 75SP цвет MPSH
  Воблер Duel (F966) Hardcore Shad 75SP цвет PCL
  Воблер Duel (F966) Hardcore Shad 75SP цвет PHSH