Воблер Usami Tsumetai 85F-SDR

    Воблер Usami Tsumetai 85F-SDR 18,3гр 106 black eye 4+м
    Воблер Usami Tsumetai 85F-SDR 18,3гр 119GL 4+м
    Воблер Usami Tsumetai 85F-SDR 18,3гр 331 red eye 4+м
    Воблер Usami Tsumetai 85F-SDR 18,3гр ur02 black eye 4+м
    Воблер Usami Tsumetai 85F-SDR 18,3гр ur03 black eye 4+м