Воблер Usami Tsumetai 85F-SDR

  Воблер Usami Tsumetai 85F-SDR 18,3гр 106 black eye 4+м
  Воблер Usami Tsumetai 85F-SDR 18,3гр 119GL 4+м
  Воблер Usami Tsumetai 85F-SDR 18,3гр 331 red eye 4+м
  Воблер Usami Tsumetai 85F-SDR 18,3гр 337GL 4+м
  Воблер Usami Tsumetai 85F-SDR 18,3гр 354 4+м
  Воблер Usami Tsumetai 85F-SDR 18,3гр 370 red eye 4+м
  Воблер Usami Tsumetai 85F-SDR 18,3гр 567 red eye 4+м
  Воблер Usami Tsumetai 85F-SDR 18,3гр ur02 black eye 4+м
  Воблер Usami Tsumetai 85F-SDR 18,3гр ur03 black eye 4+м
  Воблер Usami Tsumetai 85F-SDR 18,3гр UR13 4+м