Воблер MEGABASS LIVE-X REVENGE (moscanella)

    Воблер Megabass LIVE-X REVENGE (GW Fire).
    Воблер Megabass LIVE-X REVENGE (HT Hakone Wakasagi)
    Воблер Megabass LIVE-X REVENGE (M Megabass-Kinkuro) 21.