Силикон Daiwa BUBBLE SHRIMP 5-1/2

  Силикон Daiwa BUBBLE SHRIMP 5-1/2 цвет AME-ZARI
  Силикон Daiwa BUBBLE SHRIMP 5-1/2 цвет BLUE GILL
  Силикон Daiwa BUBBLE SHRIMP 5-1/2 цвет MOEBI
  Силикон Daiwa BUBBLE SHRIMP 5-1/2 цвет SINNAMON B
  Силикон Daiwa BUBBLE SHRIMP 5-1/2 цвет TENAGAEBI
  Силикон Daiwa BUBBLE SHRIMP 5-1/2 цвет W.MELON.S