Силикон Big Bite Baits Paddle Tail Grub 2.5

  Силикон Big Bite Baits Paddle Tail Grub 2.5" цвет Blue Pearl Pepper
  Силикон Big Bite Baits Paddle Tail Grub 2.5" цвет Chart
  Силикон Big Bite Baits Paddle Tail Grub 2.5" цвет Chart Shine
  Силикон Big Bite Baits Paddle Tail Grub 2.5" цвет Gold Avocado
  Силикон Big Bite Baits Paddle Tail Grub 2.5" цвет Green Pumpkin
  Силикон Big Bite Baits Paddle Tail Grub 2.5" цвет Junebug/Chart