Силикон Big Bite Baits Crappie Tube

    Силикон Big Bite Baits Crappie Tube 1,5" цвет Orange/Chart Sparkle
    Силикон Big Bite Baits Crappie Tube 1,5" цвет Pink/Pearl
    Силикон Big Bite Baits Crappie Tube 1,5" цвет Hot Pink
    Силикон Big Bite Baits Crappie Tube 1,5" цвет Pink/Yellow
    Силикон Big Bite Baits Crappie Tube 1,5" цвет Purple/Pearl