Силикон Big Bite Baits Crappie Tube

  Силикон Big Bite Baits Crappie Tube 1,5" цвет Orange/Chart Sparkle
  Силикон Big Bite Baits Crappie Tube 1,5" цвет Orange/Yellow
  Силикон Big Bite Baits Crappie Tube 1,5" цвет Pink/Pearl
  Силикон Big Bite Baits Crappie Tube 1,5" цвет Hot Pink
  Силикон Big Bite Baits Crappie Tube 1,5" цвет Pink/Clear Sparkle
  Силикон Big Bite Baits Crappie Tube 1,5" цвет Pink/Yellow
  Силикон Big Bite Baits Crappie Tube 1,5" цвет Purple/Pearl