Силикон REINS Rockvib Shad 3.0"

  Силикон Reins Rockvib Shad 3" #012 Junebug
  Силикон Reins Rockvib Shad 3" #020 Yoshinobori SP
  Силикон Reins Rockvib Shad 3" #129 Glow Chart Silver
  Силикон Reins Rockvib Shad 3" #411 Seabug
  Силикон Reins Rockvib Shad 3" #416 Glow Pearl Chart
  Силикон Reins Rockvib Shad 3" #B06 Ayu
  Силикон Reins Rockvib Shad 3" #B15 Dynamite Shad
  Силикон Reins Rockvib Shad 3" #B20 Tomato Craw
  Силикон Reins Rockvib Shad 3" #U004 UV Shad