Силикон REINS Rockvib Shad 2.0"

  Силикон Reins Rockvib Shad 2" #012 Junebug
  Силикон Reins Rockvib Shad 2" #020 Yoshinobori SP
  Силикон Reins Rockvib Shad 2" #129 Glow Chart Silver
  Силикон Reins Rockvib Shad 2" #146 Hot Cucumber
  Силикон Reins Rockvib Shad 2" #152 Super Glow All Stars
  Силикон Reins Rockvib Shad 2" #204 UV All Stars
  Силикон Reins Rockvib Shad 2" #211 UV Pearl Candy
  Силикон Reins Rockvib Shad 2" #321 Gold Legend
  Силикон Reins Rockvib Shad 2" #411 Seabug
  Силикон Reins Rockvib Shad 2" #B06 Ayu
  Силикон Reins Rockvib Shad 2" #U003 UV Sculpin