Силикон FishUp U-Shad 4.0''

  Силикон FishUp U-Shad 4.0'' #042 - Watermelon Seed
  Силикон FishUp U-Shad 4.0'' #043 - Watermelon Brown/Black
  Силикон FishUp U-Shad 4.0'' #045 - Green Pumpkin/Red & Black
  Силикон FishUp U-Shad 4.0'' #049 - Orange Pumpkin/Black
  Силикон FishUp U-Shad 4.0'' #050 - Green Pumpkin Brown/Red & Purple
  Силикон FishUp U-Shad 4.0'' #057 - Bluegill