Силикон FishUp U-Shad 3.0''

Силикон FishUp U-Shad 3.0'' #015 - Violet/Blue
Силикон FishUp U-Shad 3.0'' #017 - Motor Oil Pepper
Силикон FishUp U-Shad 3.0'' #026 - Flo Chartreuse/Green
Силикон FishUp U-Shad 3.0'' #042 - Watermelon Seed
Силикон FishUp U-Shad 3.0'' #043 - Watermelon Brown/Black
Силикон FishUp U-Shad 3.0'' #050 - Green Pumpkin Brown/Red & Purple
Силикон FishUp U-Shad 3.0'' #074 - Green Pumpkin Seed