Силикон FishUp Tanta 3.5"

  Силикон FishUp Tanta 3.5" (5шт), #036 - Caramel/Green & Black
  Силикон FishUp Tanta 3.5" (5шт), #043 - Watermelon Brown/Red
  Силикон FishUp Tanta 3.5" (5шт), #045 - Green Pumpkin/Red & Black
  Силикон FishUp Tanta 3.5" (5шт), #046 - Lemon
  Силикон FishUp Tanta 3.5" (5шт), #050 - Green Pumpkin Brown/Black
  Силикон FishUp Tanta 3.5" (5шт), #074 - Green Pumpkin Seed