Силикон FishUp Tanta 3.5"

  Силикон FishUp Tanta 3.5" (5шт), #015 - Violet/Blue
  Силикон FishUp Tanta 3.5" (5шт), #016 - Lox/Green & Black
  Силикон FishUp Tanta 3.5" (5шт), #017 - Motor Oil Pepper
  Силикон FishUp Tanta 3.5" (5шт), #036 - Caramel/Green & Black
  Силикон FishUp Tanta 3.5" (5шт), #042 - Watermelon Seed
  Силикон FishUp Tanta 3.5" (5шт), #043 - Watermelon Brown/Red
  Силикон FishUp Tanta 3.5" (5шт), #045 - Green Pumpkin/Red & Black
  Силикон FishUp Tanta 3.5" (5шт), #046 - Lemon
  Силикон FishUp Tanta 3.5" (5шт), #049 - Orange Pumpkin/Black
  Силикон FishUp Tanta 3.5" (5шт), #050 - Green Pumpkin Brown/Black
  Силикон FishUp Tanta 3.5" (5шт), #055 - Chartreuse/Black
  Силикон FishUp Tanta 3.5" (5шт), #060 - Dark Violet/Peacock & Silver
  Силикон FishUp Tanta 3.5" (5шт), #074 - Green Pumpkin Seed
  Силикон FishUp Tanta 3.5" (5шт), #081 - Pearl