Силикон FishUp Real Craw 1.5"

    Силикон FishUp Real Craw 1.5" (10шт), #015 - Violet/Blue
    Силикон FishUp Real Craw 1.5" (10шт), #016 - Lox/Green & Black
    Силикон FishUp Real Craw 1.5" (10шт), #017 - Motor Oil Pepper
    Силикон FishUp Real Craw 1.5" (10шт), #057 - Bluegill