Силикон FishUp Real Craw 1.5"

    Силикон FishUp Real Craw 1.5" (10шт), #012 - Chaos
    Силикон FishUp Real Craw 1.5" (10шт), #015 - Violet/Blue
    Силикон FishUp Real Craw 1.5" (10шт), #042 - Watermelon Seed
    Силикон FishUp Real Craw 1.5" (10шт), #045 - Green Pumpkin/Red & Black
    Силикон FishUp Real Craw 1.5" (10шт), #050 - Green Pumpkin Brown/Black