Флюорокарбон Yamatoyo SUPER FLUORO

  Флюорокарбон Yamatoyo SUPER FLUORO 50M - TRAP MASTER. 8LB. CLEAR-FLUORO
  Флюорокарбон Yamatoyo SUPER FLUORO 50M - TRAP MASTER. 12LB. CLEAR-FLUORO
  Флюорокарбон Yamatoyo SUPER FLUORO 50M - TRAP MASTER. 14LB. CLEAR-FLUORO
  Флюорокарбон Yamatoyo SUPER FLUORO 50M - TRAP MASTER. 16LB. CLEAR-FLUORO