Блесна Smith Niakis 50mm 6g

  Блесна Smith Niakis 50mm 6g #01 S
  Блесна Smith Niakis 50mm 6g #03
  Блесна Smith Niakis 50mm 6g #05
  Блесна Smith Niakis 50mm 6g #06
  Блесна Smith Niakis 50mm 6g #07
  Блесна Smith Niakis 50mm 6g #17
  Блесна Smith Niakis 50mm 6g #18