Блесна Smith Pure 9.5g (без крючка)

    Блесна Smith Pure 9,5g BHG (без крючка)
    Блесна Smith Pure 9,5g GO (без крючка)
    Блесна Smith Pure 9,5g GR (без крючка)