Блесна Kuusamo Professor 3 75/12 (незацеп)

  Блесна Kuusamo PROFESSOR 3 75/12 (незацеп)#BL/GR/FYe/FR-S
  Блесна Kuusamo PROFESSOR 3 75/12 (незацеп)#BL/R/Fye-S
  Блесна Kuusamo PROFESSOR 3 75/12 (незацеп)#B-S
  Блесна Kuusamo PROFESSOR 3 75/12 (незацеп)#C-S
  Блесна Kuusamo PROFESSOR 3 75/12 (незацеп)#FYe/FR/BL-C
  Блесна Kuusamo PROFESSOR 3 75/12 (незацеп)#FYe-S
  Блесна Kuusamo PROFESSOR 3 75/12 (незацеп)#GR/GR-B
  Блесна Kuusamo PROFESSOR 3 75/12 (незацеп)#GL/GR/FYe/R-C, UV
  Блесна Kuusamo PROFESSOR 3 75/12 (незацеп)#GR/Fye/FR-S, UV
  Блесна Kuusamo PROFESSOR 3 75/12 (незацеп)#N-B