Блесна Kuusamo Monni 60/15 (бусинка)

    Блесна Kuusamo Monni 60/15, (бусинка) цвет BL/BLU-S
    Блесна Kuusamo Monni 60/15, (бусинка) цвет BL/GR/Fye-S
    Блесна Kuusamo Monni 60/15, (бусинка) цвет BL/GR-S
    Блесна Kuusamo Monni 60/15, (бусинка) цвет BL/R/FYe/O-C
    Блесна Kuusamo Monni 60/15, (бусинка) цвет BL/S-R