Блесна Kuusamo Latka 70/14

    Блесна Kuusamo LATKA 70/14 #W/BLU/Li-C, UV