Блесна Kuusamo Muikku 90/17 (незацеп)

    Блесна Kuusamo Muikku 90/17 (незацеп.) BL/GR, UV
    Блесна Kuusamo Muikku 90/17 (незацеп.) BL/GR/FYe/FR, UV
    Блесна Kuusamo Muikku 90/17 (незацеп.) BLU/O, UV
    Блесна Kuusamo Muikku 90/17 (незацеп.) GL/R/G, UV
    Блесна Kuusamo Muikku 90/17 (незацеп.) O/Ye/G, UV