Блесна Kuusamo Muikku 90/17 (незацеп)

  Блесна Kuusamo Muikku 90/17 (незацеп.) BL/FYe/FR, UV
  Блесна Kuusamo Muikku 90/17 (незацеп.) BL/GR, UV
  Блесна Kuusamo Muikku 90/17 (незацеп.) BL/GR/FYe/FR, UV
  Блесна Kuusamo Muikku 90/17 (незацеп.) BLU/O, UV
  Блесна Kuusamo Muikku 90/17 (незацеп.) GL/R/G, UV
  Блесна Kuusamo Muikku 90/17 (незацеп.) O/Ye/G, UV