Цикада Daiwa Prorex Metal Vib 43

    Цикада Daiwa Prorex Metal Vib 43mm 10g #Blue Metallic
    Цикада Daiwa Prorex Metal Vib 43mm 10g #Fire Tiger
    Цикада Daiwa Prorex Metal Vib 43mm 10g #Pink Iwashi