Цикада Daiwa Prorex Metal Vib 10.0 гр

    Цикада Daiwa Prorex Metal Vib 43mm 10g #Blue Metallic
    Цикада Daiwa Prorex Metal Vib 43mm 10g #Fire Tiger
    Цикада Daiwa Prorex Metal Vib 43mm 10g #Gold Perch
    Цикада Daiwa Prorex Metal Vib 43mm 10g #Metallic Ayu
    Цикада Daiwa Prorex Metal Vib 43mm 10g #Yellow Pearl