Цикада Daiwa Prorex Metal Vib 7.0 гр

    Цикада Daiwa Prorex Metal Vib 38mm 7g #Blue Metallic
    Цикада Daiwa Prorex Metal Vib 38mm 7g #Fire Tiger
    Цикада Daiwa Prorex Metal Vib 38mm 7g #Gold Perch
    Цикада Daiwa Prorex Metal Vib 38mm 7g #Metallic Ayu
    Цикада Daiwa Prorex Metal Vib 38mm 7g #Yellow Pearl