Блесна Daiwa WISE MASSO 17.0 гр

    Блесна Daiwa WISE MASSO 17.0 гр цвет BLUE YAMAME
    Блесна Daiwa WISE MASSO 17.0 гр цвет BS CHART
    Блесна Daiwa WISE MASSO 17.0 гр цвет GR
    Блесна Daiwa WISE MASSO 17.0 гр цвет PERCH
    Блесна Daiwa WISE MASSO 17.0 гр цвет YAMAME