ПВА

ПВА-пакет Prologic TM PVA Bag W/Holes 17pcs 100X140mm
ПВА-пакет Prologic TM PVA Solid Bullet Bag W/Tape 15pcs 40X100mm
ПВА-пакет Prologic TM PVA Solid Bullet Bag W/Tape 15pcs 55X120mm
ПВА-сетка Prologic TM PVA Heavy Mesh Kit 10m 18mm
ПВА-сетка Prologic TM PVA Heavy Mesh Refill 10m 18mm